Modernizacja rozdzielni RGNN w stacji uzdatniania wody