Kontakt

Zgłoszenia awarii oraz interwencje w sprawie zakłóceń w funkcjonowaniu zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przyjmuje dyspozytor.


Telefon czynny całą dobę:

994

połączenie bezpłatne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk

Centrala
tel. 87 610 36 70
tel. 87 621 84 00
fax: 87 610 23 71

Główny adres e-mail
sekretariat . pwik@elk.com.pl

NIP: 848-000-02-10
REGON: 790038077

Biuro Obsługi Klienta
ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk

Czynne:
poniedziałek – piątek
w godzinach 7:00 – 15:00

Kasa – Ełk
ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk

Czynne:
w godzinach 7:00 – 15:00
przyjmowanie wpłat od klientów
w godzinach 8:00 – 14:00

BIURO i HURTOWNIA

ul. Suwalska 64,
19-300 Ełk

Hurtownia
Czynna:
poniedziałek – piątek
w godzinach 7:00-15:00

tel. 87 621 84 35, 87 621 84 36

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW i LABORATORIUM

ul. Ełcka 30,
19-321 Nowa Wieś Ełcka
tel. 87 619 74 15, fax: 87 621 90 45
os . pwik@elk.com.pl

Piotr Dardziński
Kierownik oczyszczalni ścieków
tel. 87 621 90 42
dardzinski. pwik@ elk.com.pl

Laboratorium
tel. 87 621 90 40
laboratorium . pwik@elk.com.pl

STACJA UZDATNIANIA WODY

ul. Suwalska 73,
19-301 Przykopka

tel. 87 621 65 57

Organizacja przedsiębiorstwa