Do pobrania

Logo

Prezentacje

Umowy

 1. F. nr 2.1/15 – Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (PDF, 170 KB),
 2. F. nr 2.1/16 – Umowa o zaopatrzenie w wodę (PDF, 165 KB),
 3. F. nr 2.1/17 – Umowa o odprowadzanie ścieków (PDF, 167 KB),
 4. F. nr 2.1/18 – Umowa o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (PDF, 177 KB),
 5. F. nr 2.1/19 – Załącznik nr 3 do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (PDF, 133 KB).

Wnioski

 1. F. nr 2.1/13 – Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (DOC, 28 KB),
 2. F. nr 2.1/14 – Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków (DOC, 34 KB),
 3. F. nr 2.1/3 – Wniosek o określenie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków (DOC, 31 KB),
 4. F. nr 2.1/4 – Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego / sieci kanalizacyjno sanitarnej (DOC, 30 KB),
 5. F. ne 2.1/5 – Wniosek o odbiór techniczny sieci wodociągowej / sanitarnej / przyłącza wodociągowego / przyłącza kanalizacji sanitarnej (DOC, 27 KB).

Zlecenia

zlecenie należy pobrać, wypełnić pola edytowalne, podpisać czytelnie własnoręcznie i wysłać zeskanowane (w formacie jpg lub pdf) na adres email podany w treści załącznika lub dostarczyć osobiście do siedziby PWiK

 1. Załącznik 1 – Oświadczenie konsumenta/ów o odstąpieniu od umowy (DOC, 39 KB)
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie konsumenta zawierającego umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w lokalu przedsiębiorstwa (.doc)
 3. Załącznik 3 – Zlecenie – oświadczenie nr… złożone w lokalu/ poza lokalem przedsiębiorstwa „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (.doc) LABORATORIUM
  Załącznik 3a – Wykaz szczegółowy badania laboratoryjnego do zlecenia wew./zew. (.doc) LABORATORIUM
 4. Załącznik 4 – Zlecenie – oświadczenie nr… złożone w lokalu/ poza lokalem przedsiębiorstwa „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (.doc) DYSPOZYTORNIA