Do pobrania

Umowy

 1. F. nr 2.1/15 – Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (PDF, 170 KB),
 2. F. nr 2.1/16 – Umowa o zaopatrzenie w wodę (PDF, 165 KB),
 3. F. nr 2.1/17 – Umowa o odprowadzanie ścieków (.pdf),
 4. F. nr 2.1/18 – Umowa o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (.pdf),
 5. F. nr 2.1.2 – Załącznik nr 1 do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, rozliczenie bezpowrotnie zużytej wody (.pdf).

Wnioski

 1. Formularz nr 2.1/13 – Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (.doc),
 2. Załącznik nr 5 – Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków (DOC),
 3. Załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia (DOC),
 4. Załącznik nr 7 – Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego / sieci kanalizacyjno sanitarnej (DOC),
 5. Załącznik nr 8 – Wniosek o odbiór techniczny sieci wodociągowej / sanitarnej / przyłącza wodociągowego / przyłącza kanalizacji sanitarnej (DOC).
 6. Załącznik nr 9 – Wniosek o podłączenie budynku mieszkalnego (doc)
 7. Załącznik nr 10 – Wniosek zgodę na zamontowanie wodomierza dodatkowego /podlicznika/ (doc)

Zlecenia

zlecenie należy pobrać, wypełnić pola edytowalne, podpisać czytelnie własnoręcznie i wysłać zeskanowane (w formacie jpg lub pdf) na adres email podany w treści załącznika lub dostarczyć osobiście do siedziby PWiK

 1. Załącznik 1 – Oświadczenie konsumenta/ów o odstąpieniu od umowy (DOC, 39 KB)
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie konsumenta zawierającego umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w lokalu przedsiębiorstwa (.doc)
 3. Załącznik 3 – Zlecenie – oświadczenie nr… złożone w lokalu/ poza lokalem przedsiębiorstwa „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (.doc) LABORATORIUM
  Załącznik 3a – Wykaz szczegółowy badania laboratoryjnego do zlecenia wew./zew. (.doc) LABORATORIUM
 4. Załącznik 4 – Zlecenie – oświadczenie nr… złożone w lokalu/ poza lokalem przedsiębiorstwa „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (.doc) DYSPOZYTORNIA

Regulaminy

 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku (.pdf)
 2. Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień publicznych (.pdf)
 3. Procedura udzielania podprogowych zamówień sektorowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującej w PWiK Sp. z o.o. w Ełku (.pdf)

Logo

Prezentacje

RODO