Usługi turystyczne

* w przypadku wynajęcia całego pokoju, cenę za usługę ustala się mnożąc w/w odpowiednią cenę przez ilość miejsc w pokoju.
Lp. Wyszczególnienie Brutto
1. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz:

  • osób fizycznych
50,00*
2. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz:

  • osób prowadzących działalność gospodarczą
100,00*
3. Wynajem wiaty, grila, salonu z kuchnią 150,00