Usługi turystyczne

* w przypadku wynajęcia całego pokoju, cenę za usługę ustala się mnożąc w/w odpowiednią cenę przez ilość miejsc w pokoju.
Lp. Wyszczególnienie Brutto
1. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz:

  • osób fizycznych
40,00 *
2. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz:

  • osób prowadzących działalność gospodarczą
80,00 *
3. Wynajem wiaty, grila, salonu z kuchnią 135,30