Ceny wody i ścieków do 13 czerwca 2018

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku niniejszym zawiadamia, że RADA MIASTA EŁKU UCHWAŁĄ NR XXXVIII.379.17 z dnia 28 listopada 2017 r. przedłużyła na okres 1 roku t. j. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.:

Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 3,30 3,56
pozostali odbiorcy 3,69 3,99
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 5,24 5,66
pozostali odbiorcy 5,75 6,21
Cena łączna
gospodarstwa domowe 8,54 9,22
pozostali odbiorcy 9,44 10,20

Pełny tekst taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku