Ceny wody i ścieków w 2017

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku niniejszym zawiadamia, że RADA MIASTA EŁKU UCHWAŁĄ NR XXIV.266.16 z dnia 29 listopada 2016 r. przedłużyła na okres 1 roku t. j. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w następujących wysokościach

Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 3,30 3,56
pozostali odbiorcy 3,69 3,99
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 5,24 5,66
pozostali odbiorcy 5,75 6,21
Cena łączna
gospodarstwa domowe 8,54 9,22
pozostali odbiorcy 9,44 10,20