Ceny wody i ścieków w 2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że na podstawie Uchwały nr XII.136.15 RADY MIASTA EŁK z dnia 24 listopada 2015 roku wprowadzone są nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w następujących wysokościach:

Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 3,30 3,56
pozostali odbiorcy 3,69 3,99
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 5,24 5,66
pozostali odbiorcy 5,75 6,21
Cena łączna
gospodarstwa domowe 8,54 9,22
pozostali odbiorcy 9,44 10,20