Ceny wody i ścieków od 14 czerwca 2018

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Ełku  niniejszym zawiadamia, że: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: BI.RET.070.593.2018.TR z dnia 02 maja 2018 roku uzupełnioną Postanowieniem znak: BI.RET.070.593.1.2018.TR  z dnia 17 maja 2018 roku zatwierdził „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” na okres 36 miesięcy od dnia 14 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2021 roku, które będą kształtowały się w następujący wysokościach:

1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 do 12 miesiąca tj. od 14 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2019 roku:
Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 3,50 3,78
pozostali odbiorcy 3,54 3,82
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 5,63 6,08
pozostali odbiorcy 5,63 6,08
Cena łączna
gospodarstwa domowe 9,13 9,86
pozostali odbiorcy 9,17 9,90
2. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 13 do 24 miesiąca tj. od 14 czerwca 2019 roku do 13 czerwca 2020 roku:
Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 3,72 4,02
pozostali odbiorcy 3,75 4,05
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 5,71 6,17
pozostali odbiorcy 5,71 6,17
Cena łączna
gospodarstwa domowe 9,43 10,19
pozostali odbiorcy 9,46 10,22
3. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 25 do 36 miesiąca tj. od 14 czerwca 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku:
Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 3,89 4,20
pozostali odbiorcy 3,93 4,24
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 5,93 6,40
pozostali odbiorcy 5,93 6,40
Cena łączna
gospodarstwa domowe 9,82 10,60
pozostali odbiorcy 9,86 10,64

Art. 24g. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.