Ceny usług wylewiska ścieków

Ceny usług wylewiska ścieków w latach 2018 -2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że dnia 14 czerwca 2018 roku ceny za korzystanie z wylewiska ścieków mieszczącego się w Ełku przy ul. Krótkiej, do czasu wybudowania nowej zlewni, będą wynosiły:

0.  w okresie od 14 czerwca 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
 1.  Ogółem za wszystkie ścieki  7,90  8,53
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,63

1.  w okresie od 1 lutego 2019 roku do 13 czerwca 2019 roku

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
 1.  Ogółem za wszystkie ścieki  9,87  10,66
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 4,24
 – odprowadzenie ścieków 5,63

 

2. w okresie od 13 do 24 miesiąca tj. od 14 czerwca 2019 roku do 13 czerwca 2020 roku

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
 1. Ogółem za wszystkie ścieki  9,95  10,75
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 4,24
 – odprowadzenie ścieków 5,71

 

3. w okresie od 25 do 36 miesiąca tj. od 14 czerwca 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
 1. Ogółem za wszystkie ścieki  10,17  10,98
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 4,24
 – odprowadzenie ścieków 5,93

 

Ceny usług wylewiska ścieków od 1 stycznia 2018 do 13 czerwca 2018 roku

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto Data wprowadzenia cen
 1.  Za ścieki bytowe  7,51  8,11 1 styczeń 2018
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,24
2. Za ścieki pozostałe 8,02 8,66 1 styczeń 2018
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,75
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk 20,00 21,60 1 styczeń 2018
– spoza terenu miasta Ełk wg ceny usługi dla danej jedn. sprzęt.

W/w ceny mogą ulec zmianie po 10 czerwca 2018 r. w związku ze zmianą cen odprowadzenia ścieków na mocy decyzji ustawowego regulatora zewnętrznego.

Ceny usług wylewiska ścieków od 1 stycznia 2017

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto Data wprowadzenia cen
 1.  Za ścieki bytowe  7,51  8,11 1 styczeń 2017
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,24
2. Za ścieki pozostałe 8,02 8,66 1 styczeń 2017
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,75
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk 20,00 21,60 1 styczeń 2017
– spoza terenu miasta Ełk wg ceny usługi dla danej jedn. sprzęt.

Ceny usług wylewiska ścieków od 1 stycznia 2016

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto Data wprowadzenia cen
1. Za ścieki bytowe 7,51 8,11 1 styczeń 2016
– usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
– odprowadzenie ścieków 5,24
2. Za ścieki pozostałe 8,02 8,66 1 styczeń 2016
– usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
– odprowadzenie ścieków 5,75
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk 20,00 21,60 1 styczeń 2016
– spoza terenu miasta Ełk wg ceny usługi dla danej jedn. sprzęt.