Ceny usług wylewiska ścieków

Ceny usług wylewiska ścieków od 1 stycznia 2018

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto Data wprowadzenia cen
 1.  Za ścieki bytowe  7,51  8,11  1 styczeń 2018
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,24
2. Za ścieki pozostałe 8,02 8,66 1 styczeń 2018
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,75
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk 20,00 21,60 1 styczeń 2018
– spoza terenu miasta Ełk wg ceny usługi dla danej jedn. sprzęt.

W/w ceny mogą ulec zmianie po 10 czerwca 2018 r. w związku ze zmianą cen odprowadzenia ścieków na mocy decyzji ustawowego regulatora zewnętrznego.

Ceny usług wylewiska ścieków od 1 stycznia 2017

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto Data wprowadzenia cen
 1.  Za ścieki bytowe  7,51  8,11  1 styczeń 2017
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,24
2. Za ścieki pozostałe 8,02 8,66 1 styczeń 2017
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
 – odprowadzenie ścieków 5,75
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk 20,00 21,60 1 styczeń 2017
– spoza terenu miasta Ełk wg ceny usługi dla danej jedn. sprzęt.

Ceny usług wylewiska ścieków od 1 stycznia 2016

Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto Data wprowadzenia cen
1. Za ścieki bytowe 7,51 8,11 1 styczeń 2016
– usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
– odprowadzenie ścieków 5,24
2. Za ścieki pozostałe 8,02 8,66 1 styczeń 2016
– usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27
– odprowadzenie ścieków 5,75
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk 20,00 21,60 1 styczeń 2016
– spoza terenu miasta Ełk wg ceny usługi dla danej jedn. sprzęt.