Cennik laboratorium

Lp. Rodzaj badań wartość badań netto
1. BZT5 bez rozcieńczeń 43,00
2. ChZT 71,00
3. Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa) 32,00
4. Azot amonowy NH4 (spektrofotometryczna) 30,00
5. Azot ogólny Kjeldahla 56,00
6. Azot azotynowy NO2 30,00
7. Azot azotanowy NO3 55,00
8. Azot całkowity (fiolki) 99,00
9. Azot ogólny – metoda obliczeniowa 125,00
10. Ortofosforany rozpuszczalne 30,00
11. Fosfor ogólny 65,00
12. Zawiesina ogólna 63,00
13. Ekstrakt eterowy 63,00
14. Chlorki 15,00
15. Siarczany 24,00
16. Żelazo 30,00
17. Mangan 30,00
18. Twardość ogólna 19,00
19. Mętność 13,00
20. Barwa 12,00
21. Odczyn pH 12,00
22. Temperatura 10,00
23. Kwasowość, zasadowość 20,00
24. Przewodność 12,00
25. Indeks objętości osadu czynnego 50,00
26. Ocena biocenozy osadu czynnego 50,00
27. Bakterie grupy Coli 69,00
28. Bakterie E. Coli 69,00
29. Enterokoki kałowe 63,00
30. OLB 22 C, 36 C 57,00
31. Pobieranie próbek dobowych 75,00
32. Pakiet I – ścieki obejmujący badania:

 1. Zawiesina ogólna
 2. Ekstrakt eterowy
125,00
33. Pakiet II – ścieki obejmujący badania:

 1. BZT5
 2. ChZT
 3. Azot ogólny Klejdahla
 4. Azot azotanowy NO3
 5. Azot azotynowy NO2
 6. Fosfor ogólny
 7. Zawiesina ogólna
 8. Pobieranie próby
457,00
34. Pakiet III – ścieki obejmujący badania:

 1. BZT5
 2. ChZT
 3. Azot całkowity
 4. Fosfor ogólny
 5. Zawiesina ogólna
 6. Pobieranie próby
416,00
35. Pakiet I – woda obejmujący badania:

 1. Azot amonowy NH4+ (metoda spektrofotometryczna)
 2. Żelazo
 3. Mangan
 4. Przewodność
 5. Odczyn pH
 6. Barwa
 7. Mętność
 8. Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
 9. Enterokoki kałowe
 10. OLB 22 C, 36 C
331,00
36. Pakiet II – woda mikrobiologia obejmujący badania:

 1. Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
 2. Enterokoki kałowe
 3. OLB 22 C, 36 C
189,00

Do wartości usługi zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.