Cenniki

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku niniejszym zawiadamia, że RADA MIASTA EŁKU UCHWAŁĄ NR XXXVIII.379.17 z dnia 28 listopada 2017 r. przedłużyła na okres 1 roku t. j. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe […]

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku niniejszym zawiadamia, że RADA MIASTA EŁKU UCHWAŁĄ NR XXIV.266.16 z dnia 29 listopada 2016 r. przedłużyła na okres 1 roku t. j. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe […]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że na podstawie Uchwały nr XII.136.15 RADY MIASTA EŁK z dnia 24 listopada 2015 roku wprowadzone są nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w następujących wysokościach: […]

Ceny usług wylewiska ścieków od 1 stycznia 2018 Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto Data wprowadzenia cen  1.  Za ścieki bytowe  7,51  8,11  1 styczeń 2018  – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 2,27  – odprowadzenie ścieków 5,24 2. Za ścieki pozostałe 8,02 8,66 1 styczeń 2018  – usługa […]

CENNIK usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obowiązujący od 1 marca 2018 Lp. Rodzaj sprzętu lub usługi cena jednostkowa netto za godzinę pracy w zł postoju w zł 1. Koparka K-406 95,00 78,00 2. Dacia Dauster 106,00 85,00 3. Renault Traffico 103,00 87,00 4. Ładowarka CAT TH330B 136,00 118,00 5. Koparka […]

Lp. Rodzaj badań wartość badań netto 1. BZT5 bez rozcieńczeń 43,00 2. ChZT 71,00 3. Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa) 32,00 4. Azot amonowy NH4 (spektrofotometryczna) 30,00 5. Azot ogólny Kjeldahla 56,00 6. Azot azotynowy NO2 30,00 7. Azot azotanowy NO3 55,00 8. Azot całkowity (fiolki) 99,00 9. Azot ogólny – metoda obliczeniowa 125,00 10. […]

* w przypadku wynajęcia całego pokoju, cenę za usługę ustala się mnożąc w/w odpowiednią cenę przez ilość miejsc w pokoju. Lp. Wyszczególnienie Brutto 1. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz: osób fizycznych 40,00 * 2. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby […]