Cenniki

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Ełku  niniejszym zawiadamia, że:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: BI.RET.070.593.2018.TR z dnia 02 maja 2018 roku uzupełnioną Postanowieniem  znak: BI.RET.070.593.1.2018.TR  z dnia 17 maja 2018 roku zatwierdził „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” […]

Ceny usług wylewiska ścieków w latach 2018 -2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że dnia 14 czerwca 2018 roku ceny za korzystanie z wylewiska ścieków mieszczącego się w Ełku przy ul. Krótkiej, do czasu wybudowania nowej zlewni, będą wynosiły: 0.  w okresie od 14 czerwca 2018 roku do 31 […]

CENNIK usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obowiązujący od 1 marca 2018 Lp. Rodzaj sprzętu lub usługi cena jednostkowa netto za godzinę pracy w zł postoju w zł 1. Koparka K-406 95,00 78,00 2. Dacia Dauster 106,00 85,00 3. Renault Traffico 103,00 87,00 4. Ładowarka CAT TH330B 136,00 118,00 5. Koparka […]

Lp. Rodzaj badań wartość badań netto 1. BZT5 bez rozcieńczeń 43,00 2. ChZT 71,00 3. Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa) 32,00 4. Azot amonowy NH4 (spektrofotometryczna) 30,00 5. Azot ogólny Kjeldahla 56,00 6. Azot azotynowy NO2 30,00 7. Azot azotanowy NO3 55,00 8. Azot całkowity (fiolki) 99,00 9. Azot ogólny – metoda obliczeniowa 125,00 10. […]

* w przypadku wynajęcia całego pokoju, cenę za usługę ustala się mnożąc w/w odpowiednią cenę przez ilość miejsc w pokoju. Lp. Wyszczególnienie Brutto 1. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz: osób fizycznych 40,00 * 2. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby […]