Cenniki

Ceny wody i ścieków od 1 lipca 2021

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Ełku  niniejszym zawiadamia, że: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: BI.RZT.070.593.2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku zatwierdził „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” na okres 36 miesięcy od dnia 01 lipca 2021 roku […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Ceny wody i ścieków od 14 czerwca 2018

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Ełku  niniejszym zawiadamia, że: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: BI.RET.070.593.2018.TR z dnia 02 maja 2018 roku uzupełnioną Postanowieniem znak: BI.RET.070.593.1.2018.TR  z dnia 17 maja 2018 roku zatwierdził „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Ceny usług wylewiska ścieków

Ceny usług wylewiska ścieków w latach 2021 -2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że w związku ze zmianą przez regulatora zewnętrznego ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków od dnia 1 lipca 2021 roku ceny za korzystanie z wylewiska ścieków mieszczącego się w Ełku przy ul. Garbarskiej, będą wynosiły: 1. w […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Cennik sprzętowo transportowy

CENNIK usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obowiązujący od 1 czerwca 2021 Lp. Rodzaj sprzętu lub usługi cena jednostkowa netto za godzinę pracy w zł 1) dni powszednie w godz. 7 – 15 pracy w zł 1) 4) dni powszednie w godz. 15 – 23 pracy w zł 1) 4) dni […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Cennik laboratorium

CENNIK USŁUG LABORATORIUM Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku od 1 października 2019 /w zł Lp. Analiza cena badania netto 1),2) 1. BZT5 (metoda manometryczna) 45,00 2. BZT5 (metoda elektrochemiczna) 85,00 3. ChZT 85,00 4. Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa) 50,00 5. Azot amonowy NH4 (metoda spektrofotometryczna) 50,00 6. Azot ogólny Kjeldahla […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Usługi turystyczne

* w przypadku wynajęcia całego pokoju, cenę za usługę ustala się mnożąc w/w odpowiednią cenę przez ilość miejsc w pokoju. Lp. Wyszczególnienie Brutto 1. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz: osób fizycznych 50,00* 2. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu