Przepompownia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

II stopień biologii

Stacja uzdatniania wody

Budynek napowietrzania i pompownia II stopnia

Aktualności

18 lutego 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  18.02.2021 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 15:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Poprzecznej, Skłodowskiej oraz Sienkiewicza.  Przepraszamy za utrudnienia

5 lutego 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  05.02.2021 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 12:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul Wyszyńskiego 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 i Jana Pawła II 6. Przepraszamy za utrudnienia

1 lutego 2021

W związku z możliwością wystąpienia niskich temperatur Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku przypomina o konieczności prawidłowego zabezpieczenia instalacji, studni lub pomieszczeń wodomierzowych przed zamarznięciem.

27 stycznia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  28.01.2021r. mogą wystąpić przerwy (15-20 min.) w dostawie wody od godz 0:00 do godz. 04:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych na terenie SSSE w Ełku. Przepraszamy za utrudnienia

21 stycznia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  21.01.2021 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 14:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Piwnika Ponurego 3, 5 oraz Okulickiego 2 i 4.  Cysterna z wodą pitną będzie podstawiona w okolicy miejsca awarii. Przepraszamy za […]

czytaj więcej wpisów w dziale aktualności »
poprawa gospodarki wodno sciekowej aglomeracji elk
Wewnętrzna instalacja fotowoltaiczna zasilająca Stację Uzdatniania Wody Miasta Ełk

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Ełku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ) informuje , że woda spełnia wszystkie parametry jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów

OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU <0,1 1
Barwa mg Pt/dm3 13 15
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,8 6,5 – 9,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3  262 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 15 200
Mangan ug Mn/dm3 18 50
Fluorki mg F/dm3 <0,10 1,5
Sód mgNa/dm3 6,2 200
Magnez mg/dm3 15 7-125

Stan z dnia:  23.02.2021 r.