Przepompownia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

II stopień biologii

Stacja uzdatniania wody

Budynek napowietrzania i pompownia II stopnia

Aktualności

27 lutego 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  27.02.2020 wystąpi przerwa w dostawie wody do ok godz. 16:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Lipowej 3,5,7,8,9,10,11 i ul. Dębowej 2,4,5,6,7,8. Cysterna z wodą pitną będzie podstawiona przy ul. Lipowej. Przepraszamy za utrudnienia

27 lutego 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  27.02.2020 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz 8:30 do godz 11:00 . Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Władysława Świeckiego „Sępa” 1 i 2 . Cysterna z wodą pitną będzie podstawiona przy ul. Władysława Świeckiego […]

5 lutego 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  05.02.2020r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 15:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Kajki 4,6,8,10,12.  Przepraszamy za utrudnienia

9 stycznia 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  09.01.2020 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 15:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego 3, Warszawskiej 1, 2, 2A, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A   . Cysterna z wodą pitną będzie podstawiona przy ul. Warszawskiej […]

10 grudnia 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  10.12.2019r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 14:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul Gizewiusza 12,12A.   Przepraszamy za utrudnienia

czytaj więcej wpisów w dziale aktualności »
poprawa gospodarki wodno sciekowej aglomeracji elk

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Ełku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ) informuje , że woda spełnia wszystkie parametry jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów

OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU 0,03 1
Barwa mg Pt/dm3 12 15
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,7 6,5 – 9,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3  274 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 <20 200
Mangan ug Mn/dm3 <20 50
Fluorki mg F/dm3 0,10 1,5
Sód mgNa/dm3 5,23 200
Magnez mg/dm3 12,7 7-125

Stan z dnia: 14.10.2019 r.