Przepompownia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

II stopień biologii

Stacja uzdatniania wody

Budynek napowietrzania i pompownia II stopnia

Aktualności

2 grudnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  02.12.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 17:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, Jeziorna, Samsela, Kolbego . Beczka z wodą pitną podstawiona będzie przy ul. […]

24 października 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 24.10.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 13:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Warszawskiej 1, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C oraz ul. Sikorskiego 3, 3A . Przepraszamy za utrudnienia

21 września 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  21.09.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 13:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Orzeszkowej 14A, 6A. Przepraszamy za utrudnienia.

18 września 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  18.09.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do ok. godz. 4:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Orzeszkowej 6A.  Przepraszamy za utrudnienia.

10 września 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  10.09.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do ok. godz. 01:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Bora Komorowskiego 5.  Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj więcej wpisów w dziale aktualności »
poprawa gospodarki wodno sciekowej aglomeracji elk

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 ze zmianami) informuje że, na podstawie wyników badań stwierdzono:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów

OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU 0,15 1
Barwa mg Pt/dm3 13
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,5 6,5 – 9,5
Azot amonowy mgN-NH4/dm3 <0,05 0,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 281 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 <20 200
Mangan ug Mn/dm3 <20 50
Fluorki mg F/dm3 0,15 1,5
Sód mgNa/dm3 6,04 200

Stan z dnia: 12 października 2017 r.