Przepompownia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

II stopień biologii

Stacja uzdatniania wody

Budynek napowietrzania i pompownia II stopnia

Aktualności

29 listopada 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 29.11.2020 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 21:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Kajki 10A, 12.  Przepraszamy za utrudnienia.

29 listopada 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  28.11.2020 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 15:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Słowackiego 28A. Przepraszamy za utrudnienia.

1 listopada 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  01.11.2020 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 19:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Dobrzańskiego 1, K.A. Bahrkego 2A. Przepraszamy za utrudnienia.

24 października 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  24.10.2020 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 14:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Jagodowej. Przepraszamy za utrudnienia.

9 października 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  09.10.2020r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 19:00. Dotyczy wszystkich budynków zlokalizowanych w ciągu ul. Staszica  Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj więcej wpisów w dziale aktualności »
poprawa gospodarki wodno sciekowej aglomeracji elk
Wewnętrzna instalacja fotowoltaiczna zasilająca Stację Uzdatniania Wody Miasta Ełk

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Ełku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ) informuje , że woda spełnia wszystkie parametry jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów

OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU 0,09 1
Barwa mg Pt/dm3 12 15
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,5 6,5 – 9,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3  254 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 <20 200
Mangan ug Mn/dm3 <20 50
Fluorki mg F/dm3 0,18 1,5
Sód mgNa/dm3 4,98 200
Magnez mg/dm3 11,0 7-125

Stan z dnia: 17.09.2020 r.