Przepompownia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

II stopień biologii

Stacja uzdatniania wody

Budynek napowietrzania i pompownia II stopnia

Aktualności

1 kwietnia 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  01.04.2019 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 13:00. Dotyczy budynku zlokalizowanego przy ul. Piwnika Ponurego 5.  Przepraszamy za utrudnienia

22 marca 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku ul. Suwalska 64 zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki. Praca na umowę zlecenie. Aplikacje przyjmujemy do dnia 29.03.2019 r. do godziny 12:00 w siedzibie przedsiębiorstwa, listownie lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.pwik@elk.com.pl

4 marca 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  04.03.2019 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 12:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Grajewskiej (posesje od 2 do 9).  Przepraszamy za utrudnienia

14 lutego 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 14.02.2019 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 16:00. Dotyczy budynku zlokalizowanego przy ul. Slowackiego 30.  Przepraszamy za utrudnienia

13 lutego 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  13.02.2019 wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 12:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Traugutta 1-14, Suwalska 39-41, Warmińska 1-11, Krakowska 8.  Przepraszamy za utrudnienia

czytaj więcej wpisów w dziale aktualności »
poprawa gospodarki wodno sciekowej aglomeracji elk

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 ze zmianami) informuje że, na podstawie wyników badań stwierdzono:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów

OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU 0,15 1
Barwa mg Pt/dm3 13
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,5 6,5 – 9,5
Azot amonowy mgN-NH4/dm3 <0,05 0,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 281 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 <20 200
Mangan ug Mn/dm3 <20 50
Fluorki mg F/dm3 0,15 1,5
Sód mgNa/dm3 6,04 200

Stan z dnia: 12 października 2017 r.