Przepompownia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

II stopień biologii

Stacja uzdatniania wody

Budynek napowietrzania i pompownia II stopnia

Aktualności

6 czerwca 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  06.06.2018 r. na ulicy Moniuszki wystąpi przerwa w dostawie wody do godz 21:30. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Moniuszki i Konopnickiej. Przepraszamy za utrudnienia.

3 czerwca 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  03.06.2018 r. na ulicy Moniuszki wystąpi przerwa w dostawie wody . Przerwa dotyczy ulic: Moniuszki,Świackiego-Sępa,Konopnickiej.Beczka z wodą pitną zostanie podstawiona w okolicy skrzyżowania Moniuszki-Konopnickiej Przepraszamy za utrudnienia.

5 maja 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  05.05.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 20:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Poziomkowej, ul. Sasankowej.  Przepraszamy za utrudnienia.

25 kwietnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią przyłącza wodociągowego w dniu 25.04.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 12:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych na ul. Sadowej 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15. Przepraszamy za utrudnienia

20 kwietnia 2018

Ekologia leży w naszej naturze ! 11 maja 2018 zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem: stacji uzdatniania wody – miejsca gdzie dowiesz się jak pracuje stacja, poznasz etapy uzdatniania wody, procesy technologiczne im towarzyszące, system kontroli wody pitnej, a także znaczenie jakości wody ujmowanej w procesie jej uzdatniania oczyszczalni ścieków – tu dowiesz się jak przebiega proces oczyszczania ścieków […]

czytaj więcej wpisów w dziale aktualności »
poprawa gospodarki wodno sciekowej aglomeracji elk

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 ze zmianami) informuje że, na podstawie wyników badań stwierdzono:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów

OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU 0,15 1
Barwa mg Pt/dm3 13
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,5 6,5 – 9,5
Azot amonowy mgN-NH4/dm3 <0,05 0,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 281 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 <20 200
Mangan ug Mn/dm3 <20 50
Fluorki mg F/dm3 0,15 1,5
Sód mgNa/dm3 6,04 200

Stan z dnia: 12 października 2017 r.