Przepompownia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

II stopień biologii

Stacja uzdatniania wody

Budynek napowietrzania i pompownia II stopnia

Aktualności

21 stycznia 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  21.01.2019  r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 17:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy posesji Kościuszki 10,12 i Żeromskiego 1,3,6,8.  Przepraszamy za utrudnienia

17 stycznia 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  17.01.2019 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 13:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Sadowej (posesje Sadowa 32-36, Sadowa 37-49, Powstańców Śląskich 2).  Przepraszamy za utrudnienia .

16 stycznia 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 16,01,2019 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 12,00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Sikorskiego 2 i 4. Przepraszamy za utrudnienia.

24 grudnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 24.12.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 14:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Korczaka i Wileńskiej 5 . Beczka z wodą pitną podstawiona będzie przy ul. Korczaka. Przepraszamy za utrudnienia

13 grudnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 13.12.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 14:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego 14B oraz ul. Gdańskiej 35,42,44,48. Przepraszamy za utrudnienia

czytaj więcej wpisów w dziale aktualności »
poprawa gospodarki wodno sciekowej aglomeracji elk

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 ze zmianami) informuje że, na podstawie wyników badań stwierdzono:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów

OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU 0,15 1
Barwa mg Pt/dm3 13
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,5 6,5 – 9,5
Azot amonowy mgN-NH4/dm3 <0,05 0,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 281 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 <20 200
Mangan ug Mn/dm3 <20 50
Fluorki mg F/dm3 0,15 1,5
Sód mgNa/dm3 6,04 200

Stan z dnia: 12 października 2017 r.