Przepompownia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

II stopień biologii

Stacja uzdatniania wody

Budynek napowietrzania i pompownia II stopnia

Aktualności

7 kwietnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  07.04.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 22:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w ciągu ul. Bursztynowej.   Przepraszamy za utrudnienia

7 kwietnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  07.04.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 12:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych przy ul. gen. Grota-Roweckiego 1 oraz 2. Przepraszamy za utrudnienia.

13 marca 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  13.03.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 18:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Bora Komorowskiego 2.  Przepraszamy za utrudnienia.

13 marca 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  13.03.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do ok. godz. 18:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Leśnej 5, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22.  Przepraszamy za utrudnienia.

12 marca 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu  12.03.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do godz. 15:00. Dotyczy budynków zlokalizowanych w okolicy ul. Adama Mickiewicza 18, 20 oraz ul. Elizy Orzeszkowej 2, 2a, 2b, 3a, 3b, 6.  Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj więcej wpisów w dziale aktualności »
poprawa gospodarki wodno sciekowej aglomeracji elk

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 ze zmianami) informuje że, na podstawie wyników badań stwierdzono:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów

OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU 0,15 1
Barwa mg Pt/dm3 13
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,5 6,5 – 9,5
Azot amonowy mgN-NH4/dm3 <0,05 0,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 281 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 <20 200
Mangan ug Mn/dm3 <20 50
Fluorki mg F/dm3 0,15 1,5
Sód mgNa/dm3 6,04 200

Stan z dnia: 12 października 2017 r.